ครม.ออกมาตรการเยียวยาโควิดระลอกใหม่ เพิ่มกำลังซื้อฯ ข่าวดึก วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 #NBT2HDการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ มีมติเห็นชอบในหลักการมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากคำสั่งเพื่อระงับยับยั้งและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ซึ่งมีทั้งมาตรการสินเชื่อเพิ่มสภาพคล่อง เพิ่มกำลังซื้อ และลดภาระค่าใช้จ่าย รวมกว่า 6 แสนล้านบาท