ครม. ออกมาตรการเยียวยาโควิด-19 ระลอกใหม่ เพิ่มกำลังซื้อ-ลดค่าน้ำค่าไฟ ข่าวเช้า วันที่ 6 พฤษภาคม 2564ส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ มีมติเห็นชอบในหลักการมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากคำสั่งเพื่อระงับยับยั้งและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ …