คลังตอบ! ลบแอพ "เป๋าตัง" ยังได้รับเงิน 2,000 บาทมั้ย? เราชนะ-ม33เรารักกัน