คลัง!อนุมัติช่วย1แสนบาท ให้ไปจ่ายเงินนอกระบบ ด่วน รับเงินจากธนาคารภาครัฐ เยียวยาล่าสุดสำหรับความคืบหน้าของโครงการเราชนะ ณ วันที่ 20 เม.ย. 2564 พบว่า ประชาชนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 13.7 ล้านคน ได้มีการใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ. 2564 เป็นต้นมา …