คลีนิกแก้หนี้​ by SAM ระยะที่4 เงื่อนไขใหม่ล่าสุด #debtclinic #หนี้เสีย​ #โครงการคลีนิกแก้หนี้ปรับปรุงเงื่อนไขใหม่ปี 2564.