ความทุกข์จากใจคนเป็นหนี้นอกระบบความรู้สึก ความทุกข์จากใจของคนเป็นหนี้ กู้นอกระบบ ดอกเบี้ยสูง ลำบาก ไม่มีทางออก

รัฐบาลจึงเข้ามาปลดหนี้ คืนความสุขให้ประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม