จับตาแบงก์ชาติ ลดดอกเบี้ย บัตรเครดิต-สินเชื่อส่วนบุคคล สู้โควิด-19ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือแบงก์ชาติ เตรียมออกมาตรการลดดอกเบี้ยบัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล และสินเชื่อเช่าซื้อต่างๆ เพื่อบรรเทาผลกระทบให้กับประชาชนจากวิกฤตโควิด-19 ประกอบด้วย

บัตรเครดิต ลดดอกเบี้ยเหลือ 16% ต่อปี (จาก 18% ต่อปี) ถ้าแปลงหนี้เป็นเทอมโลน ลดดอกเบี้ยเหลือ 12% ต่อปี

บัตรกดเงินสด ลดดอกเบี้ยเหลือ 26% ต่อปี (จาก 28% ต่อปี)

สินเชื่อส่วนบุคคล ลดดอกเบี้ยเหลือ 25% ต่อปี (จาก 28% ต่อปี) กรณีเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลของสถาบันการเงินเฉพาะกิจและ Non Bank ลดดอกเบี้ยเหลือ 22% ต่อปี (จาก 28% ต่อปี)

สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ ลดดอกเบี้ยเหลือ 24% ต่อปี (จาก 28% ต่อปี)

สินเชื่อเช่าซื้อ ลดดอกเบี้ยลง 1% จากสัญญาเช่าซื้อเดิม

สินเชื่อบ้าน พักจ่ายเงินต้น 3 เดือน ปรับโครงสร้างหนี้ เพื่อลดค่างวดและขยายเวลาชำระหนี้ได้

อย่างไรก็ตาม ให้รอประกาศจากธนาคารแห่งประเทศไทย

รายละเอียดเพิ่มเติม
————————-
#เรื่องเล่าเช้านี้ (Morning News) 19 มิถุนายน 2563
ติดตามความเคลื่อนไหวข่าวสารได้ก่อนใครได้ที่นี่
เรื่องเล่าเช้านี้.com :
facebook :
Twitter :
Official LINE : @ruenglao