[ ชิมช้อปใช้ ] คืนเงิน G-Wallet ที่ 2 ล่าช้า !!!!ใช้จ่าย สะดวก ปลอดภัยผ่าน “เป๋าตัง” (G-Wallet)

สิทธิต่อที่ 1 : รับเงินสนับสนุน 1,000 บาท* (เฉพาะผู้ลงทะเบียนในเฟส 1 และ 2)
สิทธิต่อที่ 2 : รับเงินชดเชยคืน 15%-20%
(สูงสุด 8,500 บาท) เมื่อเติมเงินเข้า G-Wallet และใช้จ่ายได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ รวมถึงจังหวัดตามทะเบียนบ้าน (สำหรับผู้ลงทะเบียนทุกเฟส)
แบ่งเป็น
15% สำหรับยอดใช้จ่ายสะสมไม่เกิน 30,000 บาท
20% สำหรับยอดใช้จ่ายสะสมส่วน 30,000 ถึง 50,000 บาท

ใช้แอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ชำระค่าสินค้าและบริการ

ชำระค่าสินค้าและบริการได้เฉพาะกับร้านค้าที่ใช้แอปพลิเคชั่น “ถุงเงิน” เท่านั้น
ใช้สิทธิได้ตั้งแต่ 27 ก.ย. 62 – 31 ม.ค. 63
รับเงินคืน เข้า G-Wallet ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป (เริ่มจ่ายเงินคืน ตั้งแต่ เดือน ธ.ค. 62 ถึง ก.พ. 63)

#ชิมช้อปใช้
————————————————————————————

พูดคุยกับเราได้ที่
FB :

ติดต่องาน
reviewwa2017@gmail.com