ดาวน์โหลดแอพเป๋าตัง วิธีการลงทะเบียนโครงการเที่ยวปันสุข ของรัฐบาล#เที่ยวปันสุข #ลงทะเบียนเที่ยวปันสุข #เป๋าตัง

วิธีการดาวน์โหลดแอพเป๋าตังเพื่อลงทะเบียนโครงการเที่ยวปันสุขของรัฐบาล คลิปนี้จะเป็นการสอนโหลดแอพเป๋าตัง เพื่อเตรียมความพร้อมรอลงทะเบียนร่วมโครงการเที่ยวปันสุข