ถอนเงินไม่ใช้บัตร กดเงินจากตู้ไม่ต้องใช้เอทีเอ็ม /ลืมบัตร ATM ก็ถอนเงินได้ @DorSorYor#ถอนเงินไม่ใช้บัตร
คลิปนี้บอกวิธีการ ถอนเงิน จากตู้เอทีเอ็ม
โดยไม่ต้องใช้บัตร ATM ค่ะ
ดูวิธีจากในคลิปได้เลยนะคะ