ผู้ประกอบการแพร่ พอใจสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ SOFT LOAN ข่าวค่ำ วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 #NBT2HDตามที่รัฐบาลโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกับธนาคารพาณิชย์ จัดมาตรการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 โดยจัดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ SOFT LOAN เพื่อช่วยเสริมสภาพคล่อง ทำให้ผู้ประกอบการจังหวัดแพร่ สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ และมีเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ