วิธีการโอนเงินออกจาก #Linebk หลังจากได้รับอนุมัติการกู้เงินแล้วติดต่อเรา

หรือ line: @518ckury

การโอนเงินออกจาก #Linebk