วิธียกเลิก หรือปิดบัญชี LINE BKแนะนำวิธีในกรณีที่เราต้องการปิดบัญชี หรือ ยกเลิก บัญชี LINE BK