วิธียกเลิก line BK เมื่อไม่อยากใช้งานแล้ว#ยกเลิกlineBK

วิธียกเลิก line BK เมื่อไม่อยากใช้งานแล้ว