เกิดที่ไหนก็ดีได้ถ้าใฝ่ดี ตอน เกิดจากตม. Ep.106เรื่องราวของเด็กหญิงคนนึงผู้ซึ่งเกิดมาในครอบครัวยากจน เหมือนเด็กชนบททั่วไป แต่ความที่ยากจนและใฝ่ดี มีความทะเยอทะยานที่จะไขว่ขว้าโอกาสให้ตัวเองตั้งแต่เล็กจนโต จนในที่สุด เธอ ก็ได้ทำความฝันในวัยเด็กจนสำเร็จ. ชีวิตคนเราไม่ว่าจะเกิดที่ไหนก็ดีได้ถ้าใฝ่ดี.