เช็คเงื่อนไขการขอ "สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19" จากธนาคาร "ออมสิน" และ "ธ.ก.ส." พร้อมวิธีลงทะเบียนเช็คเงื่อนไขการขอ “สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19” ตัวช่วยเพิ่มสภาพคล่องสำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก “โควิด” จากธนาคาร “ออมสิน” และ “ธ.ก.ส.” พร้อมวิธีลงทะเบียน

#เยียวยาโควิด #สินเชื่อออมสิน #สินเชื่อธกส

หลังจากที่ ครม. มีมติให้ “ออมสิน” และ “ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร” หรือ “ธ.ก.ส.” ออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก “โควิด-19” ระลอกใหม่ ช่วงเดือน เม.ย. 64

นอกจากการมาตรการที่ช่วยลดภาระหนี้แล้ว ยังมีมาตรการ “สินเชื่อ” หรือ “เงินกู้” ดอกเบี้ยต่ำ ที่ไม่ต้องค้ำประกัน ที่ช่วยเพิ่มสภาพคล่องในช่วงวิกฤตินี้ไปได้ 

รวมข้อมูลสินเชื่อสู้ภัย COVID–19 จาก ออมสิน และ ธ.ก.ส. เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบและเลือกเงื่อนไขที่เหมาะกับตัวเองง่ายได้ขึ้น ในกรณีที่ต้องการขอสินเชื่อเหล่านี้

 1. สินเชื่อสู้ภัย COVID–19 จาก “ออมสิน” 
ธนาคารออมสิน ปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ สำหรับกลุ่ม “ผู้ประกอบอาชีพอิสระ” “ผู้ประกอบการรายย่อย” และ “ผู้มีรายได้ประจำ” ที่เป็นพนักงานของบริษัทเอกชนเพื่อเพิ่มสภาพคล่องในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อสู้ภัย COVID–19 จาก ออมสิน  
– มีสัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป
– ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
– ผู้ประกอบการรายย่อย
– ผู้มีรายได้ประจําของหน่วยงานเอกชนที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 (ไม่รวมผู้มีรายได้ประจําจากภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ) 

 เงื่อนไขสินเชื่อสู้ภัย COVID-19 จาก “ออมสิน” 
– สินเชื่อสูงสุดรายละไม่เกิน 10,000 บาท
– อัตราดอกเบี้ยคงที่ 0.35% ต่อเดือน
– ระยะเวลาชำระคืน ไม่เกิน 3 ปี ปลอดเงินต้นและดอกเบี้ย 6 งวดแรก
– ระยะเวลาในขอสินเชื่อ 13 พ.ค. – 31 ธ.ค. 64 โดยเปิดให้ขอสินเชื่อเป็น 3 เฟส 

เฟสที่ 1 : เริ่มกู้ได้ 13 พ.ค. 64 สำหรับลูกค้าในพื้นที่สีแดงเข้ม 6 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี ชลบุรี สมุทรปราการ และเชียงใหม่

เฟสที่ 2 : เริ่มกู้ได้ 20 พ.ค. 64 สำหรับลูกค้าทั่วไป ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ และมีแอพฯ “mymo” ก่อนวันที่ 1 พ.ค. 64

เฟสที่ 3 : ลูกค้ากลุ่มอื่นๆ ที่สนใจยื่นกู้ สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 จะแจ้งกำหนดเวลาในระยะต่อไป
ทั้งนี้ สามารถยื่น “กู้เงิน” ได้ทางแอพฯ “MyMo” หรือ “มายโม่” ตามวันที่กำหนดในแต่ละเฟส 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารธนาคารออมสินหมายเลข 1115 

2. สินเชื่อสู้ภัย COVID–19 จาก “ธ.ก.ส.” 

“ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร” หรือ “ธ.ก.ส.” สนับสนุนสินเชื่อสู้ภัย COVID–19 ซึ่งเป็นสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ให้กับ “เกษตรกร” รายย่อยและลูกจ้างภาคการเกษตร โดยมีรายละเอียดที่ควรรู้ ดังนี้

 คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อสู้ภัย COVID–19 จาก ธ.ก.ส. 
– เป็นเกษตรกรรายย่อย และลูกจ้างภาคการเกษตร
– สัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป
– มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินฉุกเฉิน 
– ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

 เงื่อนไขสินเชื่อสู้ภัย COVID–19 จาก ธ.ก.ส.  
– วงเงินสินเชื่อรายละ 10,000 บาท
– อัตราดอกเบี้ยคงที่ 0.35% ต่อเดือน
– ส่งชำระคืน 3 ปี
– ปลอดชำระต้นเงินและดอกเบี้ยในช่วง 6 เดือนแรก
– ไม่ต้องใช้หลักประกัน
– ขอสินเชื่อได้ถึง 31 ธ.ค. 64 

 วิธีลงทะเบียนสินเชื่อสู้ภัย COVID–19 จาก ธ.ก.ส. 

ผู้ที่สนใจแจ้งความประสงค์ขอ “กู้เงิน” ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ธ.ค. 64 ผ่าน 3 ช่องทาง
1. LINE Official BAAC Family
2. เว็บไซต์ www.baac.or.th 
3. Call Center 02 555 0555 

🙏🏻ขอบคุณสำหรับการติดตามช่อง amuletpura นะคะ

ฝากกดไลค์ กดแชร์ กดSubscribe และกดกระดิ่งติดตามกัน เพื่อจะได้ไม่พลาดกับคลิปต่อๆไป นะคะ😊