💙แชร์ประสบการณ์ ติดมทร.ธัญบุรี รอบ2 / สอบสัมภาษณ์อะไรบ้าง?💙#Dek64 #RMUTT #มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี