แนะนำสินเชื่อสำหรับ SMEs Startup ฟื้นฟูธุรกิจหลังวิกฤต COVID-19 ระลอกใหม่ EP1 (Part 4/5) | Course Iหลักสูตรทื่ 1 (EP1) ความจำเป็นที่ต้องใช้เทคโนโลยีธุรกิจและการพัฒนาทักษะของผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี

Guest speaker: Part 4 แนะนำ สินเชื่อสำหรับ SMEs/Startup เพื่อการฟื้นฟูกิจการ จากวิกฤตโควิด-19 ระลอกใหม่

โดย ดร. ปกรณ์ ปรีชาภรณ์ ที่ปรึกษาธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไท (SME Development Bank)

เริ่มลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

สำหรับผู้ที่สนใจรับใบประกาศนียบัตร ต้องทำการลงทะเบียนและผ่านการทดสอบภายในระยะเวลา 8 มีนาคม – 19 เมษายน 2564 เท่านั้น
หากทำการลงทะเบียนหลังวันเวลาที่กำหนดจะไม่ได้รับใบประกาศนียบัตร
สามารถลงทะเบียนเรียนได้ที่ :
Facebook Group : Digital Transformation Courses :
Youtube : depa Thailand
และ Classwin

#depa #DigitalTransformationCourses #Courses #digital #ดิจิทัล #digitalstartup #innovation #technology #DigitalTransformation #SMEs #DigitalThailand