2 เหตุผล แอปเป๋าตัง ไม่ใช้ อย่าพึ่งลบ#เป๋าตัง #วัคซีนโควิด