ธกส.ปล่อยกู้ 1 หมื่นบาท 'สินเชื่อสู้ภัยโควิด' ปลอดเงินต้นและดอกเบี้ยนาน 6 เดือน

#ธกส#BAAC FAMILY#สินเชื่อสู้ภัยโควิด ไลน์@baac family ส […]