EP127: คลินิกแก้หนี้ ตอนที่ 5 ปัญหาในทางปฏิบัติและข้อเสนอแนะคลินิกแก้หนี้ถือเป็นอีกโครงการที่ดีในการแก้ไขปัญหาหนี้แบบยั่งยืน เพราะหนี้บัตร หนี้ไม่มีหลักประกัน ผ่อนขั้นต่ำเพียง 1 % ต่อเดือน และดอกเบี้ย 4-7% ต่อปี …