ม.ขอนแก่น จับมือ CP All จัดทำโครงการลดขยะพลาสติก “KKU say NO! plastic bag”

ร้าน 7-Eleven ทุกแห่งใน มข จะยกเลิกให้บริการถุงพลาสติกแก่ลูกค้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป!
มข จับมือกับบริษัท CP All และพี่ๆ เจ้าของร้าน 7-Eleven ทั้ง 7 แห่งในพื้นที่ มข ทำโครงการ “KKU say NO! plastic bag”