เปิด “มาตรการสินเชื่อสู้ภัยโควิด–19” ผ่านออมสินและธ.ก.ส. สำหรับผู้มีรายได้ประจำ/อาชีพอิสระ/เกษตรกร

รัฐบาลเปิด “มาตรการสินเชื่อสู้ภัย COVID – 19” ผ่านธนาคา […]